Om Gärahovs bygg

Gärahovs Bygg är ett expansivt byggbolag som är verksamt inom Entreprenad, Byggservice och Projektutveckling. Vi underhåller och utför ny – och ombyggnation av bostäder, offentliga byggnader och industrilokaler. I takt med att vi har utvecklat vår verksamhet har flera filialer startats och idag är bolaget fördelat på 4 distrikt: Stockholm, Linköping, Jönköping/Värnamo & Malmö samt huvudkontor i Vaggeryd.

 

Kreativa, Engagerade & Positiva

Våra kärnvärderingar utgör den grund som hela vår verksamhet vilar på. De utmärker hur vi vill att vårt bolag skall utvecklas och drivas framåt. De stöttar oss i vårt dagliga arbete och hjälper oss nå våra mål och visioner. Men viktigast av allt så visar de oss hur vi skall vara mot varandra och mot våra kunder.

 

Ett ömsesidigt engagemang är en förutsättning för att uppnå ett lyckat resultat. För oss är det därför viktigt att skapa en engagerad projektmiljö tillsammans med våra kunder. En miljö där vi är lyhörda, nytänkande och ansvarstagande. Där vi har kul och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. När kemi uppstår i ett ömsesidigt engagemang skapas en oövervinnlig energi som driver mot ett lyckat resultat. Vi kallar det för Gärahovsandan.