Garantiärenden

Funktionsfel under garantiperioden som ej är akuta anmäls på formuläret nedan.
Anmälan görs av ansvarig fastighetsägare/samordnare.

 

Akuta fel, tex. Vattenskada, anmäls till fastighetsskötare.

 

Flytta undan möbler

Vid eventuella åtgärder i din bostad ansvarar du för att arbetsutrymme finns för den som ska åtgärda problemet. Till exempel kan du behöva flytta undan möbler och annat som står i vägen. Du ansvarar även för eventuell finstädning efter åtgärd.

 

Vitvaror

Om det uppstår funktionsfel på vitvaror under pågående garantiperiod skall man vända sig till tillverkaren. Information om detta finns i drift- och skötselpärmen. Se aktuell instruktionsbok för placering av information gällande märke, modell samt serienr.
Uppgifter boende
Uppgifter fastighetsägare/samordnare